MAPA HISTORICKÝCH KROVŮ

Vstup do správy
Login:
Heslo:
| O PROJEKTU | SLOVNÍK | TYPOLOGIE | ODKAZY | VYHLEDÁVÁNÍ KROVŮ


Konstrukce historických krovů mají v kontextu dějin stavitelství a řemeslné práce jednoznačně sledovatelný vývoj. Právě tento fakt napomáhá jejich chronologickému zařazení, které je navíc možné ověřit s pomocí dendrochronologie. Povrch tradičně opracovaného dřeva si po celou dobu své životnosti uchovává stopy svědčící o detailech technologie výroby a stavby konstrukcí. Podrobné vyhodnocení stávajícího stavu a všech předchozích úprav umožňuje při správné interpretaci vyčíst historii vývoje krovu často až do překvapivých detailů. Stáří konstrukce je ovšem jen jedním z kriterií, ze kterých následné památkové hodnocení vychází. Neméně důležité je zachycení historického kontextu a míry jedinečnosti použitého technického řešení. Souhrn získaného poznání značně usnadňuje rozhodnutí o dalším osudu díla.

Při výzkumu bylo nashromážděno dostatečné množství dat, umožňujících postupně nalézt styčné prvky konstrukčních systémů, a tak vytvořit ucelenou chronotypologickou řadu historických krovů. Nadefinování typologického rozdělení, zejména podle chronologie vývoje, je základním předpokladem pro pochopení konstrukčního vývoje krovů. Odráží se v něm postupná zkušenost dobového řemesla s konstrukčními postupy v daném období. Takto ucelená typologická řada, která v současné chvíli čeká na svoje publikování, je základem pro zpřesnění postupů stavebně-technického průzkumu historických krovových konstrukcí. Pochopení konstrukce a zejména metod a okolností jejího vzniku je pak prvotním předpokladem pro správně vypracovanou dokumentaci popisující skutečný stav konstrukce a v konečném důsledku je nezbytné pro správné závěry stavebně-technického průzkumu – tedy zejména dobře navržený postup další péče o krov, případné opravy či sanace, respektive možných úprav.

Jedním z úkolů předkládané mapy historických krovů, je umožnit plošný přehled o chronotypologickém vývoji konstrukcí krovů na zdokumentovaném vzorku plošného sběru dat.